Úvodní strana » SPOLEČNĚ V PARTNERSTVÍ / pro sponzory

Co nabízíme

rozhodnutí pracovat na našem projektu a ujištění, že náš projekt je smysluplný a veřejně prospěšný,
nás utvrzuje i fakt, že v republice je pouze 35 registrovaných středisek. V Praze a jejím okolí je
nedostatečná kapacita středisek poskytujících hiporehabilitaci .

K nápadu rozšířit kapacitu o další středisko a nabídnout tyto služby nejen dětem a dospělým ale
především také seniorům se připojil náš partner VÚŽV Uhříněves, v.v.i. a JK VÚŽV Uhříněves v jehož
prostorách působíme.

Velkou podporou nám je Městská část Praha 22, která nám poskytla finanční prostředky na bezpečnostní
vybavení pro děti a celkově s námi spolupracuje především v oblasti bezpečnosti.

Bezpečnost dětí a všeobecně všech osob, kteří budou využívat našich služeb je u nás na prvním
místě. Nemalé finanční prostředky jsme již vynaložili na bezpečností opatření, které snižují riziko vzniku
nebezpečných situací, mezi které patří i výcvik koní. Zajištění bezpečnosti pro naše klienty je mezi
prvními a největšími investicemi neziskové organizace Podkovy bezpečí.

Máme před sebou velmi dlouhý časový úsek, který je ovlivněn získáním finančních prostředků
bez kterých se bohužel neobejdeme, i když svépomocí jsme schopni mnoho finančních nákladů snížit
na minimum, stále k dosažení našeho cíle jsou finanční prostředky naprosto nezbytné.

Náš projekt financujeme nejenom z cizích zdrojů (sponzorské dary, dotace,…) ale především
z vlastních finančních prostředků, které získáváme z činností pro veřejnost jako je pořádání příměstských
táborů, zájmových kroužků a dalších akcí ze kterých jsme schopni získat tolik potřebné finance.
Dalším přínosem a velkou úsporou prostředků je i skutečnost, že veškerá odvedená práce pro
Podkovu bezpečí není honorována a všichni členové naší organizace se vzdávají nároku na mzdu
za odvedenou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase. Odměnou za vykonanou práci nám je
dobrý pocit, že jsme zase o krok blíž ke splněnému snu.

Pokud Vás náš projekt oslovil, budeme rádi, když se stanete našimi partnery a pomůžete
nám náš společný sen splnit.

Podkova bezpečí pracuje s tzv. „transparentním účetnictvím“. Jsme připraveni naše partnery informovat
o užití finančních prostředků, které nám byly poskytnuty. Dále Vám můžeme nabídnout
možnost rozhodnout se, za jakým účelem budou Vaše prostředky investovány. Každému z našich
partnerů předkládáme plán investic. Partneři mohou přímo určit konkrétní cíl užití finančních prostředků
např. nákup terapeutických pomůcek, výstavba terapeutické tratě nebo výcvik koní pro hipoterapii,
atd.

Co Vám nabízíme za poskytnutí finančních prostředků:

  • Umístění loga na webových stránkách a na všech marketingových materiálech
  • Umístění reklamy na překážkách,oplocení jízdárny, vnitřní hale,apod.
  • Umístění loga v čekárně Hipotera – centra.
  • Informaci na boxu koně o tom, že Vaše společnost financuje výcvik tohoto koně pro hipoterapii.
  • Uspořádání dětského odpoledne spojeného s jízdou na koni, ukázky práce s koňmi a soutěžemi pro děti zaměstnanců Vaší společnosti v prostorách Dvora Netluky u Uhříněvse
  • Poskytnutí koní a odborného doprovodu na akci pořádanou Vaší společností v místě Vámi určeném
  • Uspořádání akce „Mikuláš přijede na koni“ pouze pro Vaši společnost

V rámci otevřené spolupráce upřednostňujeme osobní kontakt, při kterém Vám rádi náš projekt
podrobně představíme. Rádi Vás přivítáme i v našem prostředí, kde Vám představíme naše partnery
z říše zvířat a ukážeme prostory, které bychom rádi využili pro náš společný projekt.

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste strávili nad projektem neziskové organizace Podkovy
bezpečí.