Úvodní strana » Hipoterapie - AAT

Hipoterapie - AAT

animal assisted therapy

Terapie neboli proces AAT podle Delta society Found, USA jsou všechny aktivity
indikované lékařem
, které provádí vyškolený a vycvičený fyzioterapeut, psycholog,
ergoterapeut, pedagog.

Obecná definice hipotrapie

Hipoterapie je interaktivní, komplexní facilitačně inhibiční metoda, využívající vzájemného
působení dvou různých biologických druhů, člověka a koně, v léčebném rehabilitačním
procesu, především v oblasti fyzioterapie, ergoterapie,psychoterapie,logopedie a sociální
rehabilitace.
Hipoterapie je nejčastěji využívaná metoda animoterapie ve fyzioterapii, při které se mechanicky
přenáší energie koňského hřbetu bez sedla na sedícího nebo ležícího člověka, a to
při chůzi koně.

Při hipoterapii využíváme jízdu na koni v kroku:

  • S lonžovacím obřišníkem a madly bez sedla na speciální dečce
  • Pouze na speciální dečce
  • S využitím speciálních terapeutických pomůcek

Počet osob přítomných při terapii:

  • Odborný fyzioterapeut
  • Asistent fyzioterapeuta
  • Vodič koně

Indikace z hlediska cílů

Hipoterapie je interaktivní, komplexní facilitačně inhibiční metoda, využívající vzájemného
působení dvou různých biologických druhů, člověka a koně, v léčebném rehabilitačním
procesu, především v oblasti fyzioterapie, ergoterapie,psychoterapie,logopedie a sociální
rehabilitace.

Fyzioterapeutické:
cílem je povolení svalového spasmu, posílení chabých svalů, protažení zkrácených svalů,
zvětšení rozsahu pohybu v kloubech, udržení rovnováhy ve vertikální poloze, dotvoření
základních pohybových vzorců, jež probíhají v pravidelných rytmech-dechový stereotyp,
rytmus chůze vyžadující schopnost udržení balance, úchop ruky.
Pedagogicko-psychologické:
smyslem je zlepšení psychické kondice, koncentrace,zlepšení výsledků při vzdělávání
apod.
Sociálně rehabilitační:
cílem je v optimálním případě plná integrace nebo inkluze do běžného sociálního prostředí
zprostředkované hipoterapiií a tvorba pozitivních sociálních vazeb.
Ergoterapeutické:
nácvik všedních dovedností – sebeobsluhy, prostřednictvím hrubé a jemné motoriky. Nakonec
jde o vytvoření návyků v rámci předpracovní a pracovní terapie.
Indikace z hlediska cílů
Neurologické diagnózy:
dětská mozková obrna, funkční bolesti zad, hypotonie, chorea, vydy pohybového stereotypu,
epilepsie ve fázi alespoň roční remise, sclerosis multiplex v remisi, CMP, kraniotrauma
ve fázi stabilizace, stavy poranění míchy.

Interní indikace:
hypertenze I.-II. st. Kardiologická onemocnění (kompenzovaní pacienti) endokrinní nemoci
– diabetes mellitus, thyreopatie – stabilizované, asthma bronchiale, CHOPN apod.
ve stadiu remise.
Ortopedické a traumatologické indikace:
skolióza páteře I°-II° podle Cobba, bez rychlé progrese, stabilizovaná Scheurmannova nemoc,
stavy po zhojených úrazech a operacích končetin a končetinových kloubů.
Psychiatrická indikace:
po odeznění akutního stavu psychiatrického onemocnění, dysfunkce dětí v procesu uzrávání
s poruchami chování a učení, resocializace dlouhodobých psychiatrických pacientů,
doléčování sexuálních deviantů.
Gynekologická indikace:
pelvipatie neboli stavy spojené s nemocemi v oblasti pánve, funkční sterility, sexuální dysfunkce.

Kontraindikace

Relativní:
věk- jen relativní vymezení. Někteří odborníci doporučují konzervativnější přístup a hipoterapii
začít nejdříve od 3. měsíce života. Hmotnost klienta by neměla překročit 90 kg.
Absolutní kontraindikace:
nepřekonatelný strach, panická hrůza, alergie na srst zvířat a na pyly.

Nedodržení bezpečnostních pravidel, nespolupráce, agresivita vůči zvířatům, ostatním
klientům a personálu (to neplatí pro psychiatrické pacienty), akutní infekční a zánětlivá onemocnění
např. kloubní revmatismus,polyartralgie, čerstvě proběhlý epileptický záchvat nebo
nestabilní epilepsie, akutní zhoršení všech chronických onemocnění, osteoporóza, zhoršující
se onkologická onemocnění s metastázami do kostí. Poruchy srážení krve, vrozené i způsobené
léčivy /riziko při poranění/, např. hemofilie, léčba Warfarinem nebo hepariny, vážné oční vady
kde hrozí odchlípení sítnice,zelený zákal,..)

Závěr

Vedlejším produktem pravidelného kontaktu dětí s přirozeným prostředím je i stimulace
imunitního systému. Vysoká účinnost hipoterapie je multifaktorální a dá se vysvětlit teorií mechanickou,
sociálně rehabilitační a jejich kombinacemi a teorií bazální stimulace.

Spolupracující odborníci

Mudr. Peter Moravčík – ortopedie, fyzikální medicína a rehabilitace pro dospělé
Mudr. – dětská chirurgie a ortopedie
Mudr. – neurologie
Mudr. – klinická psychologie
Mgr. Kateřina Čapková – hlavní odborný fyzioterapeut, předsedkyně KZS Hipoterapie pod UNIFY ČR, Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s
Bc. Věra Faňková – odborný fyzioterapeut, FTVS UK obor fyzioterapie, v současné době studuje II. ročník navazujícího magisterského studia