Úvodní strana » Hipoterapie

Hipoterapie

Kondiční a relaxační jízdy na koni

V našem areálu Vám můžeme nabídnout kondiční a relaxační jízdy na koni určené pro klienty, kteří potřebují posílit zádové svalstvo, zlepšit koordinaci pohybů a celkovou fyzickou kondici. Jízdy jsou určeny pro děti, dospělé i seniory.

U dětí je jízda na koni prevencí před civilizačními chorobami  jako je skolióza. Dále je jízda na koni vhodná pro děti ve školní věku kdy je velmi časté jednostranné zatížení zad, které vzniká především nošením školní aktovky na jednom rameni. Dnešní děti velmi často trpí bolestmi hlavy, které jsou způsobeny nadměrným sezením u PC, kdy je přetěžována zejména krční a bederní páteř.

Kontakt s koněm také pomáhá posílit dětem jejich sebevědomí a odbourává komunikační bariéry. Děti jsou v přítomnosti koní klidnější a uvolněnější.

Při kondičních a relaxačních jízdách je možno využít :

 • klasickou jízdu na koni se sedlem
 • s použitím lonžovacího obřišníku a madel bez sedla

Počet osob přítomných při jízdě:

 • Vodič koně
 • Cvičitel jezdců a koní
 • Pomocník (individuálně dle dohody)

Cena: 350,-/ lekce

Délka 1 lekce: 20 – 30 minut dle náročnosti cvičení a fyzické zdatnosti klienta

Doporučený počet lekcí: 1-2 lekce týdně po dobu 8 týdnů.

Objednávky a informace:

Tamelová Magdaléna

tel.: 603 185 711  nebo  e-mail:  tamelova@tnbohemia.cz

Hipoterapie

V současné době usilovně pracujeme na sestavení kvalitního týmu a bezpečného prostředí pro naše klienty. Vzhledem k finanční náročnosti k zajištění bezpečného prostředí a  kvalifikovaného personálu jsme opravdu na začátku. Na vlastní náklady (děkujeme našim sponzorům) jsme vybudovali ohraničení venkovní jízdárny a v současné době pracujeme na drezurním obdelníku, který bude především využíván pro klienty na hipoterapii. Místo pro vybudování drezurního obdelníku bylo vybráno s ohledem na bezpečnost našich klientů. Přímo k místu bude zajištěna přístupová cesta pro motorová vozidla a odpočinková část pro doprovod klientů . Dále jsme dbali na to, aby drezurní obdelník byl v bezprostřední blízkosti kryté haly a umožněn bezbariérový přístup. Všechny tyto požadavky se nám podařilo splnit a budeme moci našim klientům nabídnout prostor, který je stavebně oddělen od běžného provozu stájí a tréninku ostatních koní. Oddělením tohoto prostoru maximalizujeme požadavky na bezpečnost koní a jezdců. Koně i klienti tak nebudou rušeni běžným provozem návštěvníků oblasti, pobíhajících psů a cyklistů. Díky spolupráci s městskou části Praha 22, pracujeme také na dopravním omezení  v celé oblasti obce Netluky u Uhříněvse.

Ještě nás čekají úpravy současné rampy pro nasedání na koně a další stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti klientů „ Hipotera – centra“ v areálu Dvora Netluky u Uhříněvse.

Členové teamu pro hipoterapii individuálně navštěvují kurzy pro získání odbornosti a prohlubování zkušeností. Všichni členové teamu prošli nebo procházejí odbornými školeními a studiem v oblasti hipoterapie. Vzhledem k tomu, že někteří členové teamu mají svou civilní práci nebo studují, je velmi časově náročné vše zrealizovat v krátkém časovém úseku. Navíc investice do vzdělávání je finančně velice náročná.

Složení  teamu „Hipotera – centra“

 • Lékař – na doporučení Vašeho lékaře. Lékař spolupracuje s našimi terapeuty.
 • Fyzioterapeut – zodpovídá za průběh celé terapie. Po konzultaci s lékařem zodpovídá za výběr vhodných technik pro klienta.
 • Pomocník pro terapii – osoba zletilá, která se řídí pokyny terapeuta. Zodpovídá za bezpečnost klientů. Spolupracuje s ostatními členy týmu. Zajišťuje veškeré potřeby klientů.
 • Cvičitel jezdectví pro hipoterapii – zodpovídá za svěřené koně. Jejich zdravotní a psychický stav, je odpovědný za výběr koně a připravuje týdenní tréninkový rozvrh koně
 • Jezdecký instruktor – připravuje koně pro terapii. Koně udržuje v kondici a odpovídá za kontrolu koní po lekci. Spolupracuje s vodiči koní.
 • Vodič koně – vede koně během terapie podle pokynů terapeuta.
 • Kůň pro terapii – kůň je speciálně vybírán a vycvičen pro práci s klienty.

V současné době jsou ve výcviku 2 koně pro hipoterapii:

Czarta –klisna, plemeno: Wielkopolska – teplokrevník ,soukromý majitel

 Klér – klisna, plemeno: Český teplokrevník, soukromý majitel

Skutečné náklady:

Náklady na 1 lekci hipoterapie nebo kondiční a relaxační jízdy v délce 20-30 minut činí 750,- Kč.

V ceně je zahrnut výcvik koně, mzdy personálu, pomůcky pro koně, zapůjčení bezpečnostní přilby a vesty. Náklady na pronájem využívaných prostor a koní. Bohužel působíme v objektu, který není v našem vlastnictví a podílíme se (byť minimálně) na nákladech za spotřebované energie.

Tímto děkujeme VÚŽV Uhříněves a JK VÚŽV Uhříněves za vstřícnost a laskavost. Za zapůjčení koní a vůbec za vše co nám umožňuje provozovat tuto činnost.

Pojištění , ustájení koní a další… Rozdíl v ceně, který činní 400,- Kč hradíme z vlastních zdrojů. Využíváme sponzorské dary a personál se vzdává nároku na odměnu za odvedenou práci.

Díky těmto lidem jsme tady s našimi koňmi pro Vás.

Pokud nám chcete přispět jakoukoli částkou na stavební úpravy a provoz „Hipotera – centra“

zde Vám uvádíme číslo našeho účtu:  263 507 516/0300   

Děkujeme!!