Úvodní strana » Příměstský tábor / zájmový kroužek

Letní prázdninový příměstský tábor

Cílem příměstského tábora je seznámit děti s potřebami koní, jak s koněm komunikovat
a jak se o koně správně starat.

Kapacita

15 -20 dětí, ve věku 6 – 13 let

Organizace

Po-Pá: 7:30 – 16:30. Z bezpečnostních důvodů jsou děti rozděleny do 3 – 4 členných skupin,
každou skupinu vede 1 instruktor . Všichni instruktoři mají jezdeckou licenci registrovanou
ČJF. Organizaci a vedení tábora zajišťuje hlavní vedoucí tábora . Instruktoři mají zkušenostmi
s dětmi (letní pobytové tábory ), zkušenosti práce s koňmi a dětmi. Po celou dobu tábora je
přítomen odborný poradce, trenér jezdců a koní.

Bezpečnost

Rodiče každého dítěte podepíší souhlas a provozní řád. Děti první den tábora budou
seznámeny s bezpečností práce a pohybu v přítomnosti koní. Děti nebudou bez dozoru odpovědné
osoby přistupovat ke koni. Každý den budou děti formou hry opakovat bezpečnost
u koní.

Dětem budou zapůjčeny bezpečnostní pomůcky. (vesty, přilby)

Program

 • Seznámení s osobností koně, povahou koně, jeho chováním a potřebami.
 • Seznámení s výstrojí koně – teoretická a praktická část (mladší děti se budou seznamovat
 • s výstrojí formou omalovánek, praktická část pro všechny stejná)
 • Seznámení s hygienou koně – praktická část
 • Ukázky práce s koňmi. (drezura, parkur, práce na ruce)
 • Jízdy na koních pod vedením instruktorů – děti budou rozděleny dle zdatnosti, pro děti
 • které zjistí, že se na koních bojí ,bude zajištěn náhradní program.
 • Práce ve stáji (pro starší děti, mladší děti budou mít „zametací štafetu“ nebo jinou činnost
 • např.třídění jablíček )
 • Soutěže a hry, které budou vyhodnocovány – družstva budou mezi sebou soutěžit
 • Na závěr tábora – vědomostní test, diplomy

Pro děti jsou také připraveny standardní táborové hry, které nemají „koňskou tématiku“
(hledání pokladu,procházka vědomostní stezkou, pletení náramků přátelství,……)


Zájmový kroužek/jezdecká přípravka

Provoz

září-červen, 2hod/týdně
Cílem zájmového kroužku je děti připravit pro vstup do JK Uhříněves, kde děti již musí
pracovat samostatně a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Vzhledem k fyzické náročnosti
je kroužek vhodný pro děti od 10ti let. (mladší po individuální dohodě)

Osnovy zájmového kroužku jsou vytvořeny na 2 roky.

Teoretické okruhy

pro 1 rok

 • Pravidla bezpečnosti u koní
 • Základy chovu koní
 • Základy péče o koně
 • Základní anatomie koně
 • Nemoci koní
 • Krmení koní
 •  
 • Stupně temperamentu, plemena koní
 • Barvy koní

pro 2 rok

 • Druhy sportů koní
 • Druhy sedel a uzdění
 • Popis sedla a uzdění
 • Jízdárenská pravidla
 • Popis drezurního obdelníku
 • Základní jízdárenské cviky
 • Seznámení s ČJF
 • Základní pravidla parkuru a drezury

Praktické okruhy

pro 1 rok

 • Pravidla bezpečnosti, seznámení s prostředím stáje 
 • Kydání, nastýlání, zametání
 • Nandávání ohlávky, vázání koní, bezpečnostní uzel
 • Ovládání koně v boxe
 • Čištění koní, pomůcky na čištění zvedání nohou Seznámení s jízdárenskými cviky ze země
 • Vodění koně na ohlávce/ uzdečce Základy vedení koně v kroku - nácvik pomůcek
 • Popis sedla a uzdečky
 • Sedlání a uzdění, nandání kamaší
 • Příprava koně před nasednutím, nastavení třmenů
 • Vyhazování na koně s asistencí, nasedání na koně samostatně
 • Základy správného sedu
 • Nakopávání třmenů poslepu,
 • držení otěží poslepu
 • Ježdění bez třmenů a bez držení (lonž)
 • Vyjížďky do přírody s vodičem

pro 2 rok

 • Poznání nohosledu v kroku poslepu
 • Cviky v kroku v sedle i na madlech (lonž)
 • Nácvik pracovního klusu na madlech, poté v sedle i bez držení
 • Nácvik lehkého a stehenního sedu i bez držení
 • Poznání nohosledu v klusu poslepu, přesedání
 • Seznámení s jízdárenskými cviky ze země
 • Základy vedení koně v kroku - nácvik pomůcek ze sedla (rozejití, zastavení,otáčení, kruhy)
 • Nácvik jízdárenských cviků v kroku - kavalety
 • Cval na madlech, v sedle i bez držení (lonž)
 • Nácvik samostat. klusu, přechody,kavalety
 • Jízdárenské cviky v klusu
 • Samostatná jízda ve všech chodech