Úvodní strana » Proces - AAA

Proces AAA

animal assisted activities

Aktivity neboli proces AAA podle Delta society Found, USA jsou sportovní
rekreační aktivity se zvířaty bez indikace lékařem,
určené pro klienty, kteří potřebují
posílit zádové svalstvo, zlepšit koordinaci pohybů a celkovou fyzickou i psychickou
kondici.

V této oblasti hiporehabilitace se jedná
o proces výchovně-vzdělávací

Tyto aktivity jsou vhodné pro širokou oblast klientů s pohybovými i psychickými potížemi,
bez omezení věku.
Klienti, především děti jsou dle handicapu rozděleni do čtyř skupin, kde u těžších handicapů
je přítomen fyzioterapeut. AAA jsou vhodné pro děti již od 3 let, dospělé a seniory.
Pozitivem aktivního sportování je motivace pro sociálně rehabilitační procesy, které může
klient považovat za výzvu.

I./ Skupina - Děti s těžkým motorickým handicapem

Pro tyto děti je oblast AAA pouze doplňkem pro celkovou maximální účinnost hiporehabilitace.
Cílem je integrace do kolektivu, vytvoření většího vztahu ke koni, v některých případech
zlepšení jemné motoriky a kognitivní složky při čištění koně.

II./ Skupina - Děti s lehkým motorickým handicapem

Pro tyto děti je oblast AAA pouze doplňkem pro celkovou maximální účinnost hiporehabilitace.
Cílem je integrace do kolektivu, vytvoření většího vztahu ke koni, v některých případech
zlepšení jemné motoriky a kognitivní složky při čištění koně.

III./ Skupina – Děti přímo indikované pro AAA

Zde se setkáme s diagnózami: pervazivní vývojové poruchy, ADHD, ADDD, mentální retardace
a děti s kombinovaným postižením – hluchoslepota, depresivní klienti, aj. Pro tyto klienty
je hipoterapie až druhotnou formou terapie, v AAA cíleně působíme na jejich chování a celkovou
sociální integraci. Speciální metodika je vytvořena pro děti s autistickým spektrem, kde se
snažíme přes emoce dítěte vytvořené s koněm proniknout do společné komunikace.

Objektivně měřitelné hodnoty hodnoty u klienta:

 • Fyzická kondice – stabilita sedu, ve stoje, symetrizace a zpevnění svalového korzetu a stabilizace páteře, zlepšení hrubé motoriky u seniorů se snižuje výrazně riziko pádů, zlepšují se fyzické parametry pro pohyb v prostoru.
 • Psychická kondice – zlepšení komunikace s okolím, sebeuvědomění, logická posloupnost úkolů. Výsledkem je rozšíření společenských kontaktů, zlepšení psychického ladění, vzdělávání, zlepšení prospěchu ve škole (psychologické testování, vysvědčení, diplomy za dosažené vzdělávání)
 • Aktivizace a účast na běžném životě (koncept hodnocení ICF)
 • Subjektivní měřítka – pocit klienta (pocit uznání, aktivního zapojení do života)
 • jsou relativní, neměřitelné a nemusejí mít trvalý ráz.

Aktivity AAA je možno využít
kolektivně ve skupinách, nebo individuálně

I./ Individuální aktivity AAA

Jízda na koni:

 • S použitím lonžovacího obřišníku a madel bez sedla
 • Klasickou jízdu na koni se sedlem, kůň je veden vodičem
 • Intenzivní výcvik jezdce s osobním trenérem

Ostatní aktivity AAA:

 • Hlazení koně
 • Čištění koně
 • Krmení koně z ruky
 • Malování na koně křídou

Počet osob přítomných při jízdě je individuální, záleží na fyzických
schopnostech klienta:

 • Vodič koně
 • Asistent fyzioterapeuta/fyzioterapeut
 • Trenér koní a jezdců

II./ Skupinové aktivity AAA

Skupinové aktivity AAA probíhají ve skupinách s omezeným počtem osob (max. 4 osoby),
které jsou vhodné pro děti od 8 let. Obsah činností je shodný jako u individuálních aktivit
a je rozšířen o teoretickou a praktickou část.

Teoretická část:

 • péče o koně
 • znalost skladby uzdečky a sedla
 • bezpečnostní pravidla
 • jízdárenská pravidla

Praktická část:

 • úklid boxů a stájí
 • sedlání a uzdění
 • nasedání a sesedání z koně
 • nácvik korektního sedu a základních pomůcek